SELAMAT HARI RAYA KUNINGAN 2022

Rahajeng Rahina Kuningan semeton.

DUMOGI IDA SANG HYANG WIDHI WASA, SWECA NGICENIN KERAHAYUAN SARENG SAMI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *